Mar eolas tá ciste tacaíochta le haghaidh Sheachtain na Gaeilge le Energia 2022 ar oscailt anois agus sinne ag glacadh le hiarratais go dtí 1 Feabhra más mian le grúpaí ó do cheantar cur isteach air.

FYI, the support fund for Seachtain na Gaeilge le Energia 2022 is now open and we are accepting applications until the 1st of February if groups from your area wish to apply.

 

Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo.

The application form is available by pressing on ‘anseo’ in the line above.

 

Tá na coinníollacha ar fáil ag www.snag.ie/ciste 

The conditions for the application are available on www.snag.ie/ciste